Pandora kunstwerk pilaar en standbeelden bij Heerbaan 100 in Breda

Het kunstwerk aan de Heerbaan 100, genaamd Pandora, was gemaakt in opdracht van de Nederlandse Bank.

Tijdens de oplevering van de drie beeldwerken in 1984, hadden zij hier hun kantoor. 💰

Inmiddels zit een andere organisatie in het gebouw, maar het kunstwerk is blijven staan.

Over tijd en over budget

Rien Derks heeft 5 jaar aan de beelden gewerkt en zijn derde ontwerp is uiteindelijk hetgeen dat we nu voor ons zien. đŸ—ŋ

Het is ÊÊn van de grootste beelden dat ooit in de verlorenwasmethode is gegoten, een techniek die veelal wordt gebruikt voor kleine producten met een hoge maatnauwkeurigheid.

Voor het werk was maximaal 300.000 gulden beschikbaar.

Hoewel het onduidelijk is hoeveel de beelden daadwerkelijk hebben gekost, weten we wel dat het budget ruim is overschreden. 💸

Stelen mag niet

Pandora heeft een overduidelijke link met de Griekse mythologie.

De Titanen en broers Prometheus en Epimetheus hadden van Zeus de opdracht gekregen om een mens te maken.

Zo kwam de ‘man’ tot stand. 🙋‍♂ī¸

Maar deze man was dermate somber en ongelukkig dat Prometheus hem het vuur schonk, door een brandende toorts van de godenberg Olympus te stelen. đŸ”Ĩ

Zeus was niet zo blij met deze daad.

De mensheid moest gestraft worden!

Tegelijkertijd wou hij Prometheus en Epimetheus niet beledigen. Daarom pakte Zeus de straf op een indirecte manier aan.

Het is een meisje!

Op bevel van Zeus werd uit aarde en water een vrouw gevormd.

De geboorte van Pandora. 🙋‍♀ī¸

Een groot feest! Alle goden schonken haar goede gaven.

Athena schonk intelligentie, talent en manieren. Ook werd Pandora door Athena gekleed in de mooiste en kleurrijkste kleding. 💃

Aphrodite schonk haar de bevalligheid en schoonheid van een godin.

Andere goden gaven goud en bloemen.

De laatste god moest het verpesten…

Oorsprong nieuwsgierigheid

Hermes schonk aan Pandora spraak, maar plantte ook schaamteloze gedachten en een bedrieglijke aard.

Zo ontstond een eigenschap die geen enkele andere sterveling had: nieuwsgierigheid. 👀

Pandora’s Box

Uiteindelijk werden Pandora en Epimetheus een koppel; man en vrouw.

Hierop schonk Zeus hen een pithos (vat) (wat we nu kennen als Pandora’s Box).

In dit vat zaten alle ongelukken opgesloten. Zolang het gesloten bleef, konden die tegenslagen niemand treffen.

Dat vat bleef niet lang gesloten… đŸ¤Ŗ

Pandora kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen. Bij opening van het vat werden alle rampen, ziekten en zorgen over de aarde verspreid. 🌍

De hoop bleef

Geschrokken klapte Pandora het deksel meteen weer dicht. Hierdoor kon de hoop niet ontsnappen.

Hoe erg de rampen ook zijn die ons mensen teisteren, de hoop resteert.

De gestalten op de zuil

De 8 meter hoge zuil staat symbool voor het vat die Pandora had geopend.

Als je goed kijkt zie je hierop lichaamsvormen. Dit zijn sporen van de achtergebleven, ongrijpbare hoop.

De man en de vrouw zijn dan waarschijnlijk Epimetheus en Pandora.

De kunstenaar heeft geprobeerd de spanning tussen onzekerheid van de hoop en het rustgevende vertrouwen gestalte te geven, aldus Victor Willemse van KunstinBreda.