Standbeeld Burgemeester van Sonsbeeck in het Sonsbeeckpark Breda

Op het pleintje van het Burgemeester van Sonsbeeckpark staat Willem van Sonsbeeck zelf de veiligheid te overzien.

Willem leeft voort als borstbeeld, maar was voorheen de burgemeester van Breda, van 1919 tot 1936.

💡 Ook het naastliggende zwembad is naar Willem vernoemd.

Wie was Willem van Sonsbeeck?

De toen nog kleine Willem was geboren in Amsterdam, 1877.

In zijn leven is hij zo’n beetje overal en nergens geweest, maar natuurlijk wel eerst als student rechten aan de Universiteit van Amsterdam, in zijn geboorteplaats.

Zijn ambtelijke loopbaan begon in 1903 als secretaris van de staatscommissie inzake de bedelarij. 🤲

Vervolgens werd hij in 1905 aangesteld bij de provinciale griffie van Gelderland.

Daaropvolgend werd hij in 1909 benoemd als griffier van de Tweede Kamer.

💡 Een griffier verleent juridische ondersteuning.

Tien jaar later werd Van Sonsbeeck burgemeester van Breda. 🎉

Na zijn tijd als burgemeester heeft Willem nog een rol vervuld als commissaris van de koningin van Limburg, maar werd in 1941 door de Duitse bezetter met pensioen gestuurd.

Een NSB’er nam zijn rol toen over.

Maarrrr… Na de bevrijding van Maastricht in 1944 hervatte Van Sonsbeeck zijn oude werk als commissaris en oefende die functie verder uit tot 1947.

Uiteindelijk is hij in Heino overleden, in 1969.