Historisch-Raadshuis-Princenhage-Breda

Het raadhuis heeft er niet altijd gestaan.

En online meetings? 📱💻

Kom op… We hebben het over de tijd voor 1792… 😑

Ook vóór de bouw moest het dorpsbestuur weleens vergaderen.

Die vergaderingen werden toen vaak gedaan in een herberg of particuliere woning, zoals die van de schout (bestuurlijke ambtenaar van die tijd).

In 1792 bracht het raadhuis daar verandering in en heeft plechtig zijn dienst gedaan tot na de Tweede Wereldoorlog.

💡 Het raadhuis in Princenhage werd in dezelfde tijd gebouwd als het raadhuis in het Ginneken, allemaal door de Bredase bouwmeester Herman Huysers.

De gebouwen lijken dan ook erg op elkaar!