Raadhuis in het Ginneken van Breda

De Bredase bouwmeester Herman Huijers heeft in het jaar 1792 twee raadhuizen opgeleverd; één voor het Ginneken en één voor Princenhage.

Beide gebouwen lijken ook sterk op elkaar.

Het raadhuis van Ginneken was naast haar hoofdfunctie ook in gebruik als kantongerecht en huis van arrest.

Vergaderen zonder raadhuis

Het dorpsbestuur had voor 1792 geen eigen locatie voor vergaderingen.

Dit werd daarom vaak bij de schout thuis gedaan, die een eigen kamer als secretarie had ingericht.

Hier kreeg de schout trouwens wel een vergoeding voor! 53 gulden per jaar! 💰

💡 Een schout was een ambtenaar met o.a. bestuurlijke taken.