Sacramentskerk-Breda-in-Zandberg-in-Breda

Pastoor van Meel heeft op Sacramentsdag 11 juni 1925 de eerste steen gelegd.

Bijna een jaar later, op 3 juni 1926, kon de Sacramentskerk worden geopend!

Tweede wereldoorlog

De kerk is tijdens de Tweede Wereldoorlog gelukkig grote verwoesting bespaard gebleven.

Wel hadden de Duiters belangrijke delen van de kerk overgenomen, waaronder de pastorie.

Opmerkelijk is dan ook dat de Sacramentskerk wel liet blijken aan welke kant zij stonden, met name in het laatste oorlogsjaar, door het Wilhelmus te laten klinken na iedere Hoogmis.

Het gebouw heeft veel geluk gehad.

Tijdens de bevrijding door Poolse troepen werd namelijk veel om de kerk heen gevochten.

De kerkklok was door eerder genoemde pastoor van Meel verstopt om omsmelten te voorkomen, iets dat heel veel werd gedaan door de Duitsers.