Sint-Antoniuskathedraal-in-Breda-Centrum

De Sint-Antoniuskathedraal is gebouwd in 1837 en is de kathedrale kerk van het Bisdom Breda, gewijd aan Antonius van Padaua. ⛪

Hoogte van de toren…

Deze informatie was lastig te vinden.

Gelukkig heeft Bart Winkel, de initiatiefnemer van het Instagram account @infobreda, zich verdiept in de bouwtekeningen.

We kunnen dus nu eindelijk zeggen: 45 meter!

Wanneer is een kerk een kathedraal?

Dat is niet heel ingewikkeld: een kathedraal is de kerk waar de bisschop zetelt.

Die bisschopszetel heet in het Latijn een cathedra, vandaar. 😜

De Sint-Antoniuskathedraal kreeg de titel ‘kathedraal‘ pas 16 jaar na de bouw, in 1853.

Een waterstaatskerk

Het is een waterstaatskerk, uitgevoerd in neoclassistische stijl.

De volgende vraag is dan natuurlijk: “Wat is een waterstaatskerk?”

Een waterstaatskerk is een kerk die gebouwd is met steun van Rijkswaterstaat.

Dat viel tot 1877 onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken; de landelijke overheid dus.

Het was vooral rond het midden van de 19e eeuw gangbaar om op deze manier kerken te financieren.

De term wijst dust niet op een bepaalde bouwstijl, zoals soms wel wordt aangenomen.