Sint-Martinuskerk-Princenhage-Breda

De Sint-Martinuskerk aan de Haagse Markt is letterlijk eeuwenoud. 👴

Meer dan zevenhonderd (!) jaar geleden, in 1261, stond op deze plek al een kleine kapel.

Omstreeks het jaar 1400 kwam daar een kerktoren bij en pakweg honderd jaar later, tussen 1520 en 1564, werd het driebeukige schip voltooid.

Dat was echter lang niet alles. In de loop der jaren heeft de Sint-Martinuskerk de nodige gedaanteveranderingen ondergaan! 🏗️ 

Een allegaar van stijlen

De toren die je momenteel ziet, is namelijk niet die uit 1400. In 1873 sloeg de bliksem in en raakte de kerk serieus beschadigd. 🔥

De toren kreeg daarop een facelift, in neogotische stijl. Ook de torenspits uit 1666 werd daarbij vervangen.

Als je goed kijkt, zie je rond de huidige torenspits vier kleinere torentjes staan. Die waren er vroeger niet!  

Wie was Sint-Martinus?

De kerk is vernoemd naar Sint-Martinus, in de volksmond ook wel Sint Maarten genoemd.

Zijn volledige naam was Martinus van Tours, mocht je het echt willen weten. 🤓

Martinus werd geboren in 316 en besloot zijn leven te wijden aan het geloof. Zijn werkzaamheden maakten hem zeer geliefd.

Hij werd in 371 verkozen tot bisschop van Tours, maar daar had hij zelf weinig behoefte aan…

Het verhaal gaat dat hij zich tussen de ganzen verstopte om aan de benoeming te ontkomen. 🙈