Vier-Heemskinderen-in-Breda-Kunstwerk

De naam van het kunstwerk is gelijk aan het bekende verhaal uit de 13e eeuw; Vier Heemskinderen.

In de loop der tijd is voortdurend aan het verhaal toegevoegd, totdat het uiteindelijk in de vorm van een gedicht op schrift werd gesteld.

In 1490 werd het herdrukt in de vorm van een roman, die eeuwenlang populair bleef.

De oudste versie van het verhaal in het Nederlands werd in 1508 in Leiden gedrukt. 📖