Johanneskerk-in-Princenhage-Breda

Katholieken en hervormden… Een conflict over het bezit van oude kerken…

Op een gegeven moment stapte grote broer ‘Ministerie van Waterstaat‘ tussenbeide.

In de 19e eeuw kwam de overheid met een regeling, wat in feite inhield dat voor één van beide partijen een nieuwe kerk werd gebouwd.

💡 Een ‘waterstaatkerk‘ wil niets meer en niets minder zeggen dan dat het door het Ministerie van Waterstaat is gefinancierd.

Mine! Mine! Mine! Mine! 🐦

De grote Sint-Martinuskerk in Princenhage was eerst in handen van de rooms-katholieken.

Aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog, in 1648, namen de hervormden het gebouw over.

Zo’n 150 jaar later werd de kerk weer door de overheid teruggegeven aan de katholieken.

Deze Johanneskerk werd in 1819 als compensatie voor de hervormden gebouwd.